fbpx

Regulamin serwisu

1. Właścicielem serwisu www.supermindsacademy.com jest firma Superminds Academy sp. z .o.o wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000715741, z siedzibą w Łodzi 90-056, ul. Roosevelta 12, identyfikującą się numerem NIP 728-282-64-46.

Tel. 604 674 514 / dyrektor operacyjny Anetta Grzanek mail: biuro@superminds.pl
© Copyright superminds Academy Sp z o.o. 
 Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje i video, oraz layout strony internetowej Superminds Academy są obiektem ochrony praw autorskich i innych chroniących je praw. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, dystrybuowana, zmieniana ani udostępniana stronom trzecim dla celów komercyjnych. Przypominamy, że niektóre logotypy na tej stronie są objęte ochroną praw autorskich stron trzecich.
2. Znaki handlowe 
Jeżeli nie powiedziano inaczej, wszystkie znaki handlowe na tej stronie są zarejestrowanymi znakami handlowymi Superminds Academy Sp z o.o. Odnosi się to do poszczególnych znaków firmowych i logotypów. 
Te strony internetowe zostały opracowane z największą możliwą starannością. Ich zawartość jest stale aktualizowana i rozszerzana. Jakkolwiek, nie możemy zagwarantować pełnej poprawności i dokładności informacji które zawierają. Powinniśmy być zwolnieni od jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za szkody wynikające bezpośrednio bądź pośrednio z użycia tych stron internetowych, chyba że szkody te wynikają z niedbałości.
3. Informacje nt. technik kadrowania 
 Użycie technik kadrowania do osadzenia jakichkolwiek należących do Superminds Academy znaków handlowych, logotypów lub innych informacji chronionych prawem autorskich (w tym zdjęć, tekstów, layoutu stron i designu) na innych stronach internetowych nie jest dozwolone bez wyrażenia przez Superminds Academy pisemnej zgody.
4. Zakazy dotyczące użytkowania 
 Używanie lub kontaktowanie się z tymi stronami internetowymi by zakłócić lub uszkodzić ich zawartość lub środki ochrony, oraz by nękać lub oczerniać Superminds Academy, jego produkty, usługi lub pracowników, jest surowo zabronione. Żadne niechciane wiadomości email (spam)nie mogą być wysyłane na te strony internetowe, ani za ich pośrednictwem.
5.  Zgoda 
 Korzystając z tych stron, użytkownik akceptuje warunki, które regulują wszelkie użytkowanie i jego konsekwencje. 
6.  Zmiany 
 Superminds Academy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronach internetowych i warunkach ich użytkowania w dowolnym momencie. Wejdą one w życie z chwilą publikacji zmian.