fbpx

YLE STARTERS   ( dzieci w wieku 7-9 lat)

Kurs przygotowujący dzieci do pierwszego egzaminu CAMBRIDGE YLE STARTERS sprawdzającego umiejętności językowe dzieci w wieku 7-9 lat. Kurs rozwija umiejętności rozumienia prostego tesktu ze słuchu, znajomość podstawowego słownictwa i budowania prostych wypowiedzi ustnych. 

Kurs jest prowadzony ONLINE w wymiarze 1 x 60 min  

YLE MOVERS (dzieci w wieku 9-11 lat)

Kurs przygotowujący dzieci do drugiego egzaminu CAMBRIDGE YLE MOVERS sprawdzającego umiejętności językowe dzieci na poziomie A1. Kurs rozwija umiejętności rozuminia tekstu ze słuchu, budowaniu prostych wypowiedzi ustnych, rozumienia tekstu przeczytanego oraz znajomość słownictwa i prostych struktur gramatycznych. 
Kurs jest prowadzony ONLINE 

w wymiarze 1 x 60 min + 1 x 45 min zajęć z lektorem anglojęzycznym

YLE FLYERS (młodzież w wieku 11-13 lat)

Kurs przygotowujący do trzeciego egzaminu CAMBRIDGE YLE FLYERS sprawdzającego umiejętności językowe kursantów na poziomie A2. Kurs rozwija umiejętności rozuminia tekstu ze słuchu, budowania swobodnych wypowiedzi ustnych, rozumienia tekstu przeczytanego oraz znajomość słownictwa i bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych. 

Kurs jest prowadzony ONLINE

w wymiarze 1 x 60 min  +1 x 45 min zajęć z lektorem anglojęzycznym

PET for schools (12-15 lat) 

Kurs przygotowujący do egzaminu CAMBRIDGE PET sprawdzającego umiejętności językowe kursantów na poziomie B1. Kurs rozwija umiejętności rozuminia tekstu ze słuchu, budowania swobodnych wypowiedzi ustnych, rozumienia tekstu przeczytanego oraz znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym. 

Kurs jest prowadzony ONLINE

w wymiarze 1 x 60 min  + 1 x 45 min zajęć z lektorem anglojęzycznym

FCE / CAE

Kurs przygotowujący do egzaminu CAMBRIDGE FCE lub CAE sprawdzającego umiejętności językowe kursantów na poziomie B2 lub C1. 

Kurs jest prowadzony ONLINE

w wymiarze 1 x 90 min + 45 min konwersatorium z lektorem anglojęzycznym

KONWERSACJE Z LEKTOREM ANGLOJĘZYCZNYM 

Kurs w formie konwersatoriów z lektorami anglojęzycznymi z całego świata. Jest odpowiedni dla osób, które chcą pokonać blokadę językową, rozwinąć umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy w języku angielskim.  

Kurs jest prowadzony ONLINE

w wymiarze 1 x 45 min.