fbpx

DLA DZIECI

Wyposażamy dzieci i młodzież w umiejętności, których nie mają szans zdobyć w standardowej szkole, a które będą kluczowe aby w przyszłości osiągać sukcesy. Za pomocą neuromatematyki uczymy dzieci bardzo szybkiego liczenia    w pamięci, tym samym intensywnie rozwijając ich inteligencję analityczno-logiczną.

Nauczamy swobodnego komunikowania się w języku angielskim oraz pracy w zespole i zarządzania nim. W trakcie jednych zajęć stymulujemy rozwój genialnych umiejętności matematycznych, biznesowych, językowych i społecznych.

WSZYSTKEI MODUŁY REALIZUJEMY PODCZAS 

1 SPOTKANIA !

DLA DOROSŁYCH

Wyposażamy dzieci i młodzież w umiejętności, których nie mają szans nauczyć się w standardowej szkole, a które będą kluczowe aby w przyszłości osiągać sukcesy. Za pomocą matematyki mentalnej uczymy dzieci bardzo szybkiego liczenia w pamięci, swobodnego komunikowania się w języku angielskim, pracy w zespole i zarządzania nim. Oferta jest podzielona na kilka modułów poniżej.

NEUROMATEMATYKA  i  そろばん

Neuromatematyka to technika bardzo szybkiego liczenia w pamięci w tempie kilkakrotnie szybszym niż przeciętny człowiek jest w stanie policzyć na kalkulatorze. Niektóre dzieci stają się wręcz prawdziwymi `ludzkimi kalkulatorami`.  Jest to jednak tylko `efekt uboczny`,  ponieważ największą warością ćwiczeń neuromatematycznych jest bardzo intensywny rozwój inteligencji logiczno-analitycznej. 

Uczymy matematyki na klockach LEGO oraz na autentycznych narzędziach. 
Staramy się zwizualizować problem matematyczny i pokazać wykorzystanie wiedzy matematycznej w praktyce. 

W trakcie zajęć uczymy matematyki i języka angielskigo jednocześnie w oparciu o metodologię  CLIL ( Content Language IntegratedLearning ).  Każdy poziom kończy się egzaminem międzynarodowym oraz nadaniem certyfikatu przez Japoński Związek Sorobanu. Certyfikat nadaje uprawnienia i jest rozpoznawalny na CAŁYM ŚWIECIEDzieci, które osiągają najlepsze wyniki mają szansę udziału w Mistrzostwach Świata. 

WSZYSTKEI MODUŁY REALIZUJEMY PODCZAS  1 SPOTKANIA !

NAUKA I ANGIELSKI

Podcas tej części zajęć zaszczepiamy w dzieciach FASCYNACJĘ nauką. Młodsze dzieci wykonują eksperymenty naukowe, starsze wytwarzają produkty w oparciu o wiedzę z fizyki i elektromechaniki. 

Nauczamy języka angielskiego w obecności anglo-języcznego profesora. Skupiamy się na umiejętnościach swobodnego mówienia. Dzieci uczą się słownictwa i całych fraz, których muszą używać w kontakcie z native speaker`em. 

Ponad to nauczamy biznesu i ekonomii, czyli jak doprowadzić swój zespół do sukcesu na dynamicznie rozwijającym się rynku. 

Dzieci uwielbiają tą część zajęć, ponieważ jest dynamicznie, zabawnie i swobodnie. Odkrywają swoje talenty, integrują się z rówieśnikami i chłoną NAUKĘ. 

WSZYSTKEI MODUŁY REALIZUJEMY PODCZAS  1 SPOTKANIA !

BIZNES I WARTOŚCI

 W trakcie wykonywania eksperymentów dzieci uczą się zarządzać swoim zespołem, wyciągać wnioski i analizy, aby w rezultacie tworzyć zaawansowane plany strategiczne oraz modele biznesowe. Ta część została stworzona przez naszego mentora, analityka i stratega biznesowego.

Zanim jednak nauczymy dzieci kompetencji biznesowych budujemy, umacniamy poczucie własnej wartości, pomagamy dzieciom dostrzec swoje talenty i moc, a następnie wykorzystywać swoje mocne strony w codziennym działaniu.. Uczymy współpracy i integracji, odpowiedzialności za zespół i podejmowane decyzje.

Dzieci ponoszą PORAŻKI i uczą się z nich podnosić, pokazujemy im, że błędy i potknięcia są konieczne, wręcz pożądane w drodze do sukcesu, ponieważ każde negatywne doświadczenie jest bezcenną lekcją.

Współpracujemy z największym na świecie amerykańskim Instytutem, który zajmuje się badaniem talentów również u dzieci. Dzięki temu mamy wiedzę i wsparcie największych specjalistóww w tej dziedzinie

WSZYSTKEI MODUŁY REALIZUJEMY PODCZAS  1 SPOTKANIA !

JAPOŃSKA CERTYFIKACJA

Japoński Związek Sorobanu objął nasz program patronatem, dzięki czemu jesteśmy jedną z dwóch Instytucji w Polsce, która ma prawo przeprowadzać egzaminy międzynarodowe na stopnie KYU.. 

Uczniowie Superminds mogą osiągać mistrzowskie stopnie w liczeniu na japońskim liczydle, a w kolejnych etapach w pamięci oraz otrzymywać certyfikaty od najbardziej uznanej na świecie instytucji, jaką jest Japoński Związek Sorobanu. 

Dodatkowo nasz personel jest szkolony przez największych Mistrzów z Japonii, a nasi uczniowie mają szansę brać udział w Mistrzostwach Świata. 

Certyfikaty są uznawane na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że posiadanie Japońskiego Certyfikatu będzie ogromnym wyróznikiem na przyszłym rynku pracy.

 

ZBADAJ TALENTY SWOJEGO DZIECKA

Kluczowym elementem tego modułu jest tzw. matematyka mentalna. Uczymy dzieci bardzo szybkiego dodwania, odejmowania, mnożenia dzielenia w pamięcie w tempie kilkakrotnie szybszym niż przeciętny człowiek jest w stanie policzyć. Niektóre dzieci stają się wręcz prawdziwymi `ludzkimi kalkulatorami`.


Dodatkowo rozwiązujemy logiczne zadania z treścią pracując m.in. na klockach lego.
Pracujemy wokół zagadnień, które dzieci realizują w szkole publicznej, ale my pokazujemy im inne podejście. Staramy się zwizualizować problem matematyczny i pokazać wykorzystanie go w praktyce. Bardzo ważne jest dla nas aby matematyka nie była tylko abstrakcją

W trakcie zajęć wprowadzamy słownictwo angielskie, zadania są w języku angielskim, lektor również wplata sukcesywnie co raz więcej języka w trakcie lekcji

OPINIE O NASZEJ SZKOLE

Anna

Mama 9-letniej Wiktorii, uczestniczki programu

Wiktoria potrafi dodawać i odejmować liczby do 3 cyfr. Jej styl zarządzania to współpraca. Jest łagodnym i bardzo sprawiedliwym liderem. Jej obszarem   do pracy była asertywność, wywieranie wpływu na innych, decyzyjność. Nie  było łatwo, tym bardziej, że musiała okiełzać porywcze charaktery. 

Witek

Tata 10-letniej Agaty, która jest urodzonym liderem

Zarządzając zespołem czuje się jak ryba w wodzie. Okazuje wsparcie, daje moc     i wiarę w siebie innym członkom grupy. Jednak w sytuacji, kiedy nie jest osobą decyzyjną wycofuje się całkowicie. Dlatego to był obszar do pracy dla Agaty: odnalezienie się w sytuacji, która nie jest dla niej wygodna.

Kasia

Mama 9-letniego Jacka i doświadczony nauczyciel

Jacek to typowy lider-aktywator. Realizuje zadania zaraz jak tylko się pojawią, wyręczając przy tym swój zespół. Z jednej strony obszar do pracy, ponieważ nie daje szansy na rozwój zespoły, z drugiej strony nie zrażają go porażki i kiedy wszyscy się poddają, nie widząc rozwiązania on dalej próbuje.