fbpx

 

7/9-letni superminds :

  • Pozna ok. 2000 zwrotów i słów z j. angielskiego
  • Otworzy się na komunikację w jęz. angielskim z lektorem anglojęzycznym.
  • Będzie dodawać, odejmować liczby wielocyfrowe na japońskim sorobanie
  • Będzie dodawał i odejmował ciągli liczb w pamięci
  • Będzie rozwiązywał zadania matematyczne budując na klockach lego
  • Będzie rozumiał podstawowe zjawiska chemiczne i przyrodnicze, takie z którymi zetknie się na lekcji przyrody w klasie 4.

Zajęcia składają się z 2 modułów realizowanych podczas jednego 120min spotkania w tygodniu.: