Superminds JUNIORS

Zajęcia matematyczno-językowe
7-9 latków
7/9-letni superminds :
 • Pozna ok. 2000 zwrotów i słów w j. angielskim.
 • Otworzy się na komunikację z lektorem anglojęzycznym.
 • Będzie dodawać, odejmować liczby wielocyfrowe na japońskim sorobanie.
 • Będzie dodawać i odejmować ciągi liczb jednocyfrowych w pamięci w tempie do 0.5 sekundy.
 • Będzie rozwiązywać zadania matematyczne budując na klockach lego.
 • Pozna techniki mentalne szybkiego mnożenia i dzielenia. 
 • Pozna tajniki fascynującej nauki, nauczy się stawiać hipotezy i pytania badawcze. 
 • Poprzez ciągłą pracę projektową będzie uczyć się współpracy w zespole w zgodzie ze sobą i szacunkiem dla innych. 
7/9-letni superminds :
 • Pozna ok. 2000 zwrotów i słów w j. angielskim.
 • Otworzy się na komunikację z lektorem anglojęzycznym.
 • Będzie dodawać, odejmować liczby wielocyfrowe na japońskim sorobanie.
 • Będzie dodawać i odejmować ciągi liczb jednocyfrowych w pamięci w tempie do 0.5 sekundy.
 • Będzie rozwiązywać zadania matematyczne budując na klockach lego.
 • Pozna techniki mentalne szybkiego mnożenia i dzielenia. 
 • Pozna tajniki fascynującej nauki, nauczy się stawiać hipotezy i pytania badawcze. 
 • Poprzez ciągłą pracę projektową będzie uczyć się współpracy w zespole w zgodzie ze sobą i szacunkiem dla innych. 

Jedno spotkanie składa się z dwóch 60 minutowych lekcji tego samego dnia. 

matematyki mentalnej

nauki z językiem angielskim

Co oferujemy?

W ramach kursu zapewniamy:
 • 1 x 120 min zajęć stacjonarnych.
 • Podręcznik + liczydło soroban.
 • Dostęp do platformy e-learningowej przez 12 miesięcy.
 • Trening FLASH ANSAN od drugiego semestru, czyli trening liczenia w pamięci 1 x 30 min online. 
350zł x 9 miesięcy
Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową

Sprawdź czy pokonasz Superminds!

Spróbuj pobić rekord.